[TPHCM] Chương trình đào tạo Cao Đẳng Mầm non tại TPHCM | Chương trình đào tạo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI TPHCM

* NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG MẦM NON:

      Sau đây là khung chương trình Đào tạo Cao đẳng Mầm non:

 STT KHỐI KIẾN THỨC/ HỌC PHẦN SỐ ĐVHT GHI CHÚ
 1.1 Kiến thức giáo dục đại cương (gồm lý luận Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học) 31 
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 7 
2Tư tưởng Hồ Chí Minh3 
3 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN5 
4 Giáo dục phát luật2 
4 Giáo dục phát luật2 
5 QLHCNN và QL trong GDMN2 
6 Ngoại ngữ10 
7Giáo dục Quốc phòng9 
8 Giáo dục thể chất3 
9Tiếng Việt thực hành3 
10CNTT và ƯDCNTT trong Giáo dục Mầm non5 
11Cơ sở văn hóa Việt Nam3 
1.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp128 
1.2.1Kiến thức cơ sở ngành  
1Tâm lý học đại cương3 
2Giáo dục học đại cương3 
3Mỹ thuật4 
4Âm nhạc2 
5Múa2 
1.2.2Kiến thức ngành và nghiệp vụ  
1Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi Mầm non 3 
2Sự học và PT tâm lý trẻ em lứa tuổi Mầm non7 
3Giáo dục gia đình2 
4Nghề giáo viên mầm non2 
5 Giáo dục học mầm non4 
6Giáo dục hòa nhập3 
7Chương trình GDMN-Phát triển, tổ chức thực hiện chương trình GDMN5 
8Tổ chức hoạt động vui chơi4 
9Tổ chức hoạt động tạo hình3 
10 Tổ chức hoạt động âm nhạc3 
11 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 4 
12 Phương pháp làm quen với văn học  
13 Toán và PP cho trẻ làm quen với toán  
14 Phương pháp khám phá KH và MTXQ  
15 Phương pháp giáo dục thể chất  
16Vệ sinh-PB và đảm bảo an toàn cho trẻ5
17Dinh dưỡng và giáo dục dinh dưỡng4
20Đánh giá trong giáo dục mầm non3
21VH thiếu nhi và đọc diễn cảm5
22Phương pháp giáo dục âm nhạc3
23 Phương pháp giáo dục mỹ thuật3
24Môi trường và con người2
25Giáo dục môi trường2
1.2.3Thực tập sư phạm và thi cuối khóa
1Thực hành sư phạm (RLNVSP)4
2Kiến tập sư phạm2
3Thực tập sư phạm4
4Thực tập cuối khóa9
5Thi cuối khóa10
TỔNG CỘNG168