Cà Mau – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Cà Mau

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI CÀ MAU 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Bạc Liêu – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Bạc Liêu

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI BẠC LIÊU 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Kiên Giang – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Kiên Giang

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI KIÊN GIANG 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Long Xuyên – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Long Xuyên

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI LONG XUYÊN 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

An Giang – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại An Giang

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI AN GIANG 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Hậu Giang – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Hậu Giang

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI HẬU GIANG 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Sóc Trăng – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Sóc Trăng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI SÓC TRĂNG 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Trà Vinh – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Trà Vinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI TRÀ VINH 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Vĩnh Long – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Vĩnh Long

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI VĨNH LONG 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more

Bến Tre – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Bến Tre

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN VÀ THI TIN HỌC CƠ BẢN TẠI BẾN TRE 1. Tổng quan Theo Thông tư

Read more