Cà Mau – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Cà Mau

Bạc Liêu – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Bạc Liêu

Kiên Giang – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Kiên Giang

Long Xuyên – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Long Xuyên

An Giang – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại An Giang

Hậu Giang – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Hậu Giang

Sóc Trăng – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Sóc Trăng

Trà Vinh – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Trà Vinh

Vĩnh Long – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Vĩnh Long

Bến Tre – Trung tâm Tin học – Tin học Cơ bản tại Bến Tre