Chương trình đào tạo liên thông Đại học Xây Dựng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng gồm những môn học nào? Là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn đã gửi đến trung tâm STRAINCO chúng tôi tuần qua . Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng thì hãy đọc bài viết dưới đây.Có rất nhiều trường đào tạo về liên thông đại học xây dựng, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ về chương trình đào tạo của đại học Thành Đông.Bên cạnh đó STRAINCO còn tuyển sinh liên thông đại học xây dựng tại TPHCM và Hà Nội rộng khắp tại các tỉnh và thành phố trong nước.

Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng cho từng đối tượng liên thông sẽ khác nhau.

1.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng

                            

HỌC KỲ 1                                                                                      

STTTên học phầnSố TC
1Kết cấu gạch đá gỗ3
2Cơ học lý thuyết 22
3Sức bền vật liệu 23
4Kinh tế xây dựng3
5Cơ học kết cấu 23
Tổng số14

 

HỌC KỲ 2                                                                                      

STTTên học phầnSố TC
1Kỹ thuật thi công 2 + đồ án3
2Kết cấu thép 2+ đồ án3
3Kết cấu BTCT 23
4Thi công nhà cao tầng3
5Dự toán bóc tách khối lượng công trình3
Tổng số15

 

HỌC KỲ 3                                                                                      

STTTên học phầnSố TC
1Động lực học công trình2
2Quản lý dự án xây dựng3
3Tổ chức thi công3
4Kiến trúc công trình3
5Sửa chữa và gia cố công trình2
6Kỹ năng mềm 22
Tổng số15

 

HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

STTTên học phầnSố TC
1Thực tập tốt ngiệp4
2Đồ án tốt nghiệp9
Tổng số13

2.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp                                                                     

HỌC KỲ 1                                                                                     

STTTên học phầnSố TC
1Sức bền vật liệu 13
2Cơ học đất3
3Kết cấu BTCT13
4Kinh tế xây dựng3
5Nền móng công trình3
Tổng số15

HỌC KỲ 2                                                                                     

STTTên học phầnSố TC
1Sức bền vật liệu 23
2Cơ học kết cấu 23
3Động lực học công trình2
4Tổ chức thi công3
5Quản lý dự án xây dựng3
6Kỹ thuật thi công 1 + đồ án3
Tổng số17

HỌC KỲ 3

STTTên học phầnSố TC
1Kết cấu thép 2+ đồ án3
2Thi công nhà cao tầng3
3Dự toán bóc tách khối lượng công trình3
4Kiến trúc công trình3
5Sửa chữa và gia cố công trình3
6Kỹ năng mềm 22
Tổng số17

HỌC KỲ 4

STTTên học phầnSố TC
1Cơ học kết cấu 13
2Tin học ứng dụng2
3Kết cấu BTCT 23
4Kết cấu thép 13
5Kỹ thuật thi công 2+ đồ án3
6Kết cấu gạch đá gỗ3
Tổng số17

HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

STTTên học phầnSố TC
1Thực tập tốt ngiệp4
2Đồ án tốt nghiệp9
Tổng số13

3.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Văn bằng 2

HỌC KỲ 1                                                                                     

STTTên học phầnSố TC
1Sức bền vật liệu 13
2Cơ học đất3
3Kết cấu BTCT13
4Kinh tế xây dựng3
5Nền móng công trình3
Tổng số15

 

HỌC KỲ 2                                                                                     

STTTên học phầnSố TC
1Sức bền vật liệu 23
2Cơ học kết cấu 23
3Động lực học công trình2
4Tổ chức thi công3
5Quản lý dự án xây dựng3
6Kỹ thuật thi công 1 + đồ án3
Tổng số17 


HỌC KỲ 3

STTTên học phầnSố TC
1Kết cấu thép 2+ đồ án3
2Thi công nhà cao tầng3
3Dự toán bóc tách khối lượng công trình3
4Kiến trúc công trình3
5Sửa chữa và gia cố công trình3
6Kỹ năng mềm 22
Tổng số17

 

HỌC KỲ 4

STTTên học phầnSố TC
1Cơ học kết cấu 13
2Tin học ứng dụng2
3Kết cấu BTCT 23
4Kết cấu thép 13
5Kỹ thuật thi công 2+ đồ án3
6Kết cấu gạch đá gỗ3
Tổng số17

 

HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

STTTên học phầnSố TC
1Thực tập tốt ngiệp4
2Đồ án tốt nghiệp9
Tổng số13